16 Ιούλιος 2013, 08:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:22

Μακεδονία Παλλάς: Προκηρύσσεται ο διεθνής διαγωνισμός

  • Ανοίγει και πάλι τις πύλες του το Μακεδονία Παλλάς

Προκηρύχθηκε ο ανοιχτός διεθνής δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση διάρκειας 30 συν 10 χρόνων και την αναβάθμιση του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς» επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και οι δεσμευτικές προσφορές πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Αθήνα μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου στις 13.00 ώρα Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς» μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού από 15/7 μέχρι τις 16/9, καταθέτοντας 300 ευρώ. Κριτήριο ανάθεσης είναι το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, σύμφωνα με την περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Το οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο θα καταβάλει ο μισθωτής στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα αποτελεί το αντικείμενο της δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς και θα περιλαμβάνει μηνιαίο μίσθωμα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των 137.500 ευρώ. Το μηνιαίο μίσθωμα προβλέπεται να προσαυξάνεται ετησίως με ποσοστό ίσο με την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) του προηγούμενου έτους, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, προσαυξημένη κατά 10% στο μίσθωμα του προηγούμενου έτους.

Η προσαύξηση του μηνιαίου μισθώματος δεν θα πραγματοποιηθεί κατά τα πρώτα δύο έτη της εκμίσθωσης λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, ελάχιστου ύψους τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ. Κατά τα πρώτα 2 έτη της εκμίσθωσης, λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, θα καταβάλλονται τα 2/3 του μηνιαίου μισθώματος που θα οριστεί βάσει της οικονομικής προσφοράς του μισθωτή. Θα καταβάλλεται επίσης ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών (πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης), το οποίο ορίζεται σε: 12% επί του κύκλου εργασιών από 7.000.000 - 11.000.000 ευρώ, 10% επί του κύκλου εργασιών από 11.000.001 - 15.000.000 ευρώ και 8% επί του κύκλου εργασιών μεγαλύτερου των 15.000.001 ευρώ.

Οι κλίμακες αυτές του κύκλου εργασιών θα αναπροσαρμόζονται ετησίως με ποσοστό ίσο με την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά 10%. Εντός ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης - παραλαβής του μισθίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης και εντός δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης - παραλαβής του μισθίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του επενδυτικού προγράμματος.

Σύμφωνα με την προκήρυξη το ξενοδοχείο εν λειτουργία θα πρέπει να είναι 5 αστέρων, διαθέτει 283 δωμάτια και αναπτύσσεται σε έκταση 14.292 τ.μ., ενώ το κτίριο είναι συνολικής επιφάνειας 25.928 τ.μ. και έχει υπόγεια, οκτώ ορόφους και δώμα. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων, που πρέπει να είναι διαχειριστές ξενοδοχείου (Hotel Operator) με τεκμηριωμένη εμπειρία κατά τα 5 τελευταία έτη (2008 - 2012) συνεχώς, στη λειτουργία και διαχείριση τουλάχιστον μίας ξενοδοχειακής υποδομής κατηγορίας 5 αστέρων και δυναμικότητας άνω των 150 δωματίων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που να έχουν μέσο όρο του συνολικού κύκλου εργασιών τους άνω των 10.000.000 ευρώ για τα τελευταία πέντε έτη.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει σύνολο ιδίων κεφαλαίων τελευταίας διαχειριστικής χρήσης τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει συνολικά κεφάλαια για την επένδυση τουλάχιστον 15.000.000 ευρώ. Για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα λειτουργήσει data room από τις 22/7 μέχρι και τις 26/8 στο κτίριο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στην Αθήνα. Στην περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού ο οριστικός ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει ΑΕ Αποκλειστικού Σκοπού προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση εκμίσθωσης.

Να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον για μακροχρόνια μίσθωση του «Μακεδονία Παλλάς» είναι μεγάλο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες περί τους 8 - 9 εταιρικούς ομίλους κατέθεσαν προτάσεις στο σχέδιο του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού. Από αυτές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τέσσερις είναι ξένοι όμιλοι από τους οποίους μόνο ένας δραστηριοποιείται ήδη στην Ελλάδα.

Στους ελληνικούς ξενοδοχειακούς ομίλους συμπεριλαμβάνεται η Domotel, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και όπως δήλωσε στο «Κέρδος» ο εκπρόσωπός της κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, «σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο να καταθέσουμε προσφορά στον διαγωνισμό για τη διαχείριση του ''Μακεδονία Παλλάς'' μόνοι μας». Ο κ. Αλεξόπουλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο και δήλωσε ότι σε περίπτωση που συμβεί, η Domotel θα υποβάλει μόνη της προσφορά και όχι σε συνεργασία με κάποια άλλη εταιρεία. Βέβαια είναι δεδομένο το ενδιαφέρον της εταιρίας White & Black του επιχειρηματία κ. Ιβάν Σαββίδη, που έχει αναλάβει ήδη την εκμίσθωση του «Μακεδονία Παλλάς» για ένα χρόνο, αλλά θα πρέπει να αναζητήσει συνεργασία με hotel operator. Τον Σεπτέμβριο θα φανεί το ενδιαφέρον που προκαλεί το «Μακεδονία Παλλάς» σε επιχειρηματίες και ομίλους του κλάδου.

Γράφει η Τριάδα Μπράτσιου

Πηγή: kerdos.gr