13 Ιούλιος 2013, 08:05 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:22

Δείτε την απόφαση της κυβέρνησης για την Δημοτική αστυνομία

  • Δείτε την απόφαση της κυβέρνησης για την Δημοτική αστυνομία

Βελτιωτική ρύθμιση έκανε η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους στη Δημοτική αστυνομία, προκειμένου να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει στο εσωτερικό των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση αλλά και από τους δημάρχους.

Ο Γιάννης Μιχελάκης μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής που συζητείται το πολυμοσχέδιο ανακοίνωσε ότι με Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα «Σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών στις οποίες εντάσσονται οι ανωτέρω υπάλληλοι, τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 4 και ανάθεσης σ’ αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι μετά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία».

Διαβάστε ολόκληρη την νομοτεχνική βελτίωση:

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 81 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των ανωτέρω υπαλλήλων στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσια Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών στις οποίες εντάσσονται οι ανωτέρω υπάλληλοι, τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 4 και ανάθεσης σ’ αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης.

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι μετά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία».

Πηγή: madata.gr