12 Ιούλιος 2013, 12:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:23

Γραφειοκρατία τέλος: Έρχεται το e - παράβολο για συναλλαγές σε εφορίες

  • Με 99 Κέντρα Εξυπηρέτησης φορολογουμένων η «αντικατάσταση» 127 Εφοριών

Ξεκινάει η χρήση μοναδικών για κάθε φορολογούμενο ηλεκτρονικών παραβόλων. Νέα εγκύκλιος Γ. Μαυραγάνη. Τι προβλέπεται και πώς χρησιμοποιείται. Διαβάστε αναλυτικά

Μέσω της ΓΓΠΣ θα μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται τα ηλεκτρονικά παράβολα, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό στον φορέα είσπραξης με γνωστοποίηση σε αυτόν ενός μοναδικού ψηφιακού κωδικού, όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη.

Σύμφωνα με την ΓΓΠΣ, με το e-Παράβολο, στόχος είναι να αντικατασταθεί πλήρως η έντυπη μορφή των παραβόλων του Δημοσίου και των αποδεικτικών είσπραξης, ώστε να περιορισθεί η γραφειοκρατία και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα η φοροδιαφυγή.

Με τον όρο "ηλεκτρονικό παράβολο" (εφεξής "e-Παράβολο") νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Με χρήση της σχετικής εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet.

Εφόσον χορηγηθεί το e-Παράβολο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό στον φορέα είσπραξης με γνωστοποίηση σε αυτόν του μοναδικού ψηφιακού κωδικού. Η καταβολή μπορεί να πραγματοποιείται και με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ.

Μέσω της εφαρμογής του e-Παραβόλου παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση στην υπηρεσία όπου κατατίθεται το e-Παράβολο, ως προς τον έλεγχο της εγκυρότητάς του και της συνδρομής των προϋποθέσεων τυχόν επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα, στον πιστοποιημένο χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ να ανατρέχει στα παράβολα που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό του, να τα εκτυπώνει εκ νέου και να ζητά την επιστροφή τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού του.

Πηγή: news247.gr