15 Μάιος 2015, 16:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 15 Μάιος 2015, 16:41

Μέχρι τις 21 Μαΐου οι αιτήσεις για επιστροφή στο Δημόσιο

  • Σώθηκε το επίδομα γάμου μέχρι το τέλος του χρόνου
    Ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος

Εφαρμοστική εγκύκλιο για την επαναφορά προσωπικού, απολυμένων και διαθέσιμων, καθώς και την επανασύσταση κλάδων και ειδικοτήτων (Δημοτική Αστυνομία, ΕΠΑΛ κ.λ.π.), εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου (4325/2015). Η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη διαδικασία επαναφοράς του προσωπικού στη θέση που κατείχε είναι η 21η Μαΐου 2015.

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και στο οποίο δίνεται η δυνατότητα επαναφοράς, είτε στις θέσεις που κατείχε είτε σε συνιστώμενες προσωποπαγείς, διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα.

Αυτό θα γίνει μέσω της πρόσκλησης του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία θα εκδοθεί μετά από 15 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου.

Το σύνολο του προσωπικού που επανέρχεται κατατάσσεται στο βαθμό και στο μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα ή καταγγέλθηκε η εργασιακή του σχέση.