5 Μάιος 2015, 13:58 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Μάιος 2015, 13:46

Πάνω από 120.000 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

  • Πάνω από 120.000 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

Τον αριθμό των 120.726 έχουν φτάσει οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, δεκαπέντε ημέρες μετά από την έναρξη υποβολής τους.

Οι 53.638 από αυτές υποβλήθηκαν ιδιωτικά και οι 67.088 σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν την επιδότηση σίτισης (44.391), έπονται αυτές που αφορούν το επίδομα ενοικίου (1.822) και τελευταίες είναι αυτές για την δωρεάν επανασύνδεση ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (1.078).

Επίσης, μεγάλος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που αφορά το συνδυασμό των παροχών που σχετίζονται με το ρεύμα και την επιδότηση σίτισης (35.265), ακολουθεί ο συνδυασμός που αφορά το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σίτισης (11.509) και αμέσως μετά είναι ο συνδυασμός που αφορά τις παροχές που σχετίζονται με το ρεύμα και το επίδομα ενοικίου (670). Παράλληλα, αρκετά υψηλός είναι ο αριθμός που αναφέρεται στον συνδυασμό και των τριών παροχών (25.991).