29 Απρίλιος 2015, 14:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 29 Απρίλιος 2015, 15:01

Ποντιακοί χοροί, κρυπτογραφημένα μηνύματα αξιών

  • Ποντιακοί χοροί, κρυπτογραφημένα μηνύματα αξιών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού (29 Απριλίου), έξι μελετητές του ποντιακού πολιτισμού συνυπογράφουν ένα κείμενο αποκλειστικά για το pontos-news.gr.

Είναι ίσως σπάνιο φαινόμενο, ανά τον κόσμο, τέσσερις γενιές μετά την εκτέλεση της Γενοκτονίας κατά του Ποντιακού Ελληνισμού και τον βίαιο ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες, να είναι δυνατόν να αποκρυπτογραφηθούν τα περιεχόμενα των μηνυμάτων αυτών.

Ανάμεσα στα πολλά συναισθήματα που ο χορός κάνει τον άνθρωπο να νιώσει, γενικότερα αλλά και ειδικότερα για τους Έλληνες Πόντιους, πηγάζουν ακόμα και πολλά τα οποία έχουν να κάνουν με νοσταλγία, πόνο, εσωτερική δύναμη αλλά και αξίες. Αξίες που ίσως φαινομενικά να νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν πια ή τείνουν προς εξαφάνιση. Αξίες όπως οι ηθικές, οι θρησκευτικές, οι οικογενειακές, αυτές της προστασίας της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας, αλλά και άλλες, οι οποίες αποτελούν το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών που είναι μηνύματα ζωής.

Οι λίγοι τον αριθμό αυθεντικοί ιστορικοί ποντιακοί χοροί, με την ιδιότροπη τεχνική μετάδοσης των μηνυμάτων αυτών, η οποία είναι μοναδική ανάμεσα στους υπέροχους άλλους ελληνικούς χορούς, αποτελούν πηγή πλούτου – ιστορικού και πολιτιστικού.

Η ιδιότυπη ποντιακή κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων μέσω των κινήσεων του σώματος δημιουργεί συνθήκες και περιβάλλον λύτρωσης, ακόμα και σήμερα, για όποιον τους γνωρίσει στην αυθεντική τους μορφή και σε βάθος, όλα συνδεδεμένα πάντοτε με το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μνήμης.

Η διατήρηση των μορφών κρυπτογράφησης αυτών των μηνυμάτων, κατ’ επέκταση, αποτελεί ύψιστο καθήκον και μέγιστη αποστολή ώστε να «παραδοθούν» οι ποντιακοί χοροί, αυτούσιοι –και όχι μεταλλαγμένοι, συγκεχυμένοι και απαλλαγμένοι από τη μοναδικότητά τους–, σε αυτούς που θα αποτελέσουν τη συνέχεια της αλυσίδας.

Δραττόμεθα λοιπόν της ευκαιρίας του μηνύματος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού 2015, για να ενθαρρύνουμε και να παροτρύνουμε τη συσχέτιση των ποντιακών χορών στην προβολή τους σε κάθε (ει δυνατόν) περίπτωση με ιστορικά και κοινωνικά, κυρίως, αλλά και άλλα στοιχεία τέχνης και πολιτισμού, προς την ανάδειξη του αιτήματος για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, με απώτερο σκοπό τη συμφιλίωση και την αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, γεγονός που άλλωστε είναι και το κύριο νόημα του χορού...

(Με αλφαβητική σειρά)
Στυλιανός Ιωαννίδης
Μιχαήλ Καραβέλας
Παναγιώτης Μωυσιάδης
Όμηρος Παχατουρίδης
Θεόδωρος Πιλαλίδης
Αθανάσιος Στυλίδης