4 Ιούλιος 2013, 07:48 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:25

Φορολογικό: Ριζικές αλλαγές και παγίδες

  • Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις 2013 εξετάζει το ΥΠΟΙΚ

Παρελθόν θα αποτελέσει από το 2014 το μέτρο των αποδείξεων, το οποίο ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια τους φορολογούμενους, ενώ αλλάζει ριζικά το σύστημα παρακράτησης ή προκαταβολής φόρου, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) η προκαταβολή φόρου παραμένει στο 55%, όμως για τις μικρές επιχειρήσεις Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. αυξάνεται στο 80%, από τη στιγμή που το πρώτο βήμα είχε γίνει με την εξομοίωση της φορολογίας τους.

Ο νέος Κώδικας φέρνει ανατροπές στη φορολογία κεφαλαίου, με στόχο την ελάφρυνση των εισοδημάτων από ακίνητα, και απλώνει «δίχτυ» για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που διαπράττεται από εξωχώριες εταιρίες (off shore) και ενδοομιλικές συναλλαγές.

Η αναβάθμιση του πληροφορικού συστήματος Taxis, η επικείμενη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις, η δημιουργία περιουσιολογίου καθώς και ο νέος τρόπος διενέργειας των φορολογικών ελέγχων επιτρέπουν πλέον στο υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην κατάργηση του μέτρου της συλλογής αποδείξεων, το οποίο δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ αντίθετα πρόσθεσε γραφειοκρατία και ταλαιπωρία για τους φορολογούμενους.

Φέτος είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν το 25% του εισοδήματός τους σε αποδείξεις για να αποφύγουν την ποινή επιβολής φόρου 22% που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις καταργείται η έκπτωση του 1,5% που παρεχόταν κατά τη μηνιαία παρακράτηση στους μισθούς και δίδεται η δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση να αποφασίζει για το ύψος της παρακράτησης, καθώς και για τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού ετήσιου εισοδήματος κάθε μισθωτού, βάσει του μηνιαίου μισθού του.

Ανοίγει έτσι παράθυρο για μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, εάν και εφόσον αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα ανάγεται το μηνιαίο εισόδημα σε ετήσιο, για να υπολογιστεί και η παρακράτηση που θα αναλογεί.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα εισπράττουν κάθε μήνα λιγότερες καθαρές αποδοχές.

Μέχρι τώρα ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών παρακρατούνταν ως εξής: επί του συνόλου των αποδοχών, γινόταν αφαίρεση ποσοστού 1,5% και στη συνέχεια μοιραζόταν ο αναλογούν φόρος, με βάση το κλιμάκιο, σε 14 ίσα μέρη, έτσι ώστε να αφαιρείται από τη μισθοδοσία και να αποδίδεται στο κράτος.

Με το νέο κώδικα, η έκπτωση 1,5% καταργείται, άρα η παρακράτηση φόρου αυξάνεται αντίστοιχα, ενώ αντιστοίχως θα αυξηθούν και τα φορολογικά έσοδα το επόμενο έτος.

Στο νομοσχέδιο δεν γίνεται αναφορά στο πώς θα παρακρατείται ο φόρος από όσους πληρώνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, και σήμερα ανέρχεται στο 20% των εσόδων, από το πρώτο ευρώ.

Ακόμα, με το προτεινόμενο νομοθέτημα αυξάνεται από το 20% στο 25% ο φόρος για τις αποζημιώσεις απόλυσης άνω των 100.000 ευρώ, καθιερώνονται νέες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μισθωτός ο εργαζόμενος με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και γίνονται αυστηρότερες οι ποινές για όσους πιάνονται στην τσιμπίδα των τεκμηρίων διαβίωσης.

Θα φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για το υπερβάλλον ποσό.

Στα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ από ενοίκια θα επιβάλλεται φόρος 11% αντί 10% από την 1η-1-2014, όμως θα καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος που καταβάλλεται σήμερα (1,5% για το εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών επιφάνειας έως 300 τ.μ. και 3% για το εισόδημα από εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων και κατοικιών άνω των 300 τ.μ.).

Από το νέο έτος επανέρχεται και το «πόθεν έσχες» για την απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας, ενώ μειώνεται στο 15% (από 20%) ο φόρος υπεραξίας σε ακίνητα, μετοχές κ.ά.

Οι επαγγελματικές δαπάνες

Άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι δεν θα αναγνωρίζεται καμιά επαγγελματική δαπάνη άνω των 500 ευρώ αν η πληρωμή της δεν έχει γίνει μέσω τραπέζης, ενώ κάθε παροχή που προσφέρουν επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους και υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος προστίθεται στο εισόδημα και φορολογείται όπως τα υπόλοιπα εισοδήματα με βάση την κλίμακα.

Άσχημα είναι τα νέα για τους άνεργους που λαμβάνουν επίδομα και έχουν και άλλα εισοδήματα. Όταν τα εισοδήματα αυτά ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ, το επίδομα μπαίνει στην κλίμακα.

Εισάγεται νέος όρος για την «έκπτωση των δαπανών των επιχειρήσεων». Συγκεκριμένα αναγνωρίζονται πλέον όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται «προς το συμφέρον της επιχείρησης», ενώ οριοθετούνται επ' ακριβώς οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν.

Πηγή: madata.gr