2 Απρίλιος 2015, 17:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 2 Απρίλιος 2015, 17:08

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη το δώρο Πάσχα στους μισθωτούς

  • Νέα μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων
    (φωτ.: Flickr)

Έως την Μεγάλη Τετάρτη θα πρέπει να έχει καταβληθεί το δώρο Πάσχα στους μισθωτούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΓΣΣΕ και του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας, το φετινό δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (ημερομίσθιο ή μισθός), ενώ η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό, και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας, ο οποίος ανέρχεται σε 0, 04166.