25 Μάρτιος 2015, 08:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 24 Μάρτιος 2015, 19:05

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου – Η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης

  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου – Η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης

Η σημερινή είναι μεγάλη ημέρα τόσο για το έθνος μας, καθώς τιμάται η έναρξη της επανάστασης του 1821, όσο και για τη χριστιανοσύνη αφού γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τη χαρμόσυνη δηλαδή είδηση που έφερε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία, ότι μέσω αυτής θα ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού. Ευαγγελισμός σημαίνει αναγγελία χαρμόσυνης είδησης, και ετυμολογικά προέρχεται από το ευ+αγγέλω.

Όταν η Παναγία ρώτησε πώς είναι δυνατόν να τεκνοποιήσει δίχως άνδρα, ο Αρχάγγελος της απάντησε: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε εσένα, και με τη δύναμη του Υψίστου θα συντελεστεί η ενσάρκωση του Υιού του».

Τότε η Παρθένος Μαρία του απάντησε ταπεινά: «Ιδού λοιπόν, η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημα Εκείνου». Όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εξαφανίστηκε από μπροστά της, συντελέστηκε το μεγαλύτερο μυστήριο της ανθρωπότητας: Με τρόπο υπερφυσικό, η Παρθένος συνέλαβε στην άχραντη κοιλιά Της, τον Υιό και Λόγο του Θεού.

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καθιερώθηκε γύρω στον 4ο αι. μ.Χ., μετά τον ορισμό της εορτής των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου. Καθώς είναι ευνόητο, μεταξύ των δύο αυτών εορτών υπάρχει στενή σχέση και έπρεπε ο εορτασμός του Ευαγγελισμού να τοποθετηθεί 9 μήνες πριν από τη Γέννηση του Χριστού, δηλαδή στις 25 Μαρτίου.

Το απολυτίκιο του Ευαγγελισμού

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον,
καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις·
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται,
καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται.
Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν·
Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.