20 Μάρτιος 2015, 11:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Απρίλιος 2015, 19:17

Πληρώστε ό,τι θέλετε και γλιτώστε τα πρόστιμα της Εφορίας

 • Παράταση για τις 100 δόσεις εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών
  Φωτ.: Ορέστης Παναγιώτου (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Άνοιξε από σήμερα και μέχρι τις 27 Μαρτίου η ειδική εφαρμογή στο taxisnet για την «Ολική ή Μερική Καταβολή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών εκτός ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων».

Σε αυτή την εφαρμογή εισέρχονται όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν με ευνοϊκό τρόπο ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες επιβαρύνονται με μεγάλες προσαυξήσεις.

Εάν οι οφειλές αυτές εξοφληθούν εφάπαξ έως την άλλη Παρασκευή, διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων. Εάν εξοφληθεί ένα ποσοστό της οφειλής κεφαλαίου π.χ. το 60% διαγράφεται και το αντίστοιχο ποσοστό προσαυξήσεων (το 60%). Η επιλογή αυτή δεν συνοδεύεται από υποχρέωση ρύθμισης των υπόλοιπων οφειλών του φορολογούμενου.

Τα 100.000 ραβασάκια της εφορίας 

Αρχής γενομένης της σημερινής, η Εφορία θα στέλνει καθημερινά 100.000 μέιλ σε όλους όσοι χρωστούν προς το Δημόσιο.

Ο πολίτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει, τόσες ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) οφείλει να προσκομίζει στις Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ., δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά ταυτότητα οφειλής.

Αν και διευκρινίσεις για το ποιοι ακριβώς θα είναι οι παραλήπτες θα δοθούν το μεσημέρι, πληροφορίες έλεγαν πως δεν «κουρεύονται» τα πρόστιμα εκπροθέσμου καταβολής.

Περίπλοκα φαίνεται να είναι τα πράγματα για όποιους έχουν ήδη βάλει σε δόσεις τα χρέη τους.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων:

 • Από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 είναι δυνατή η καταβολή οποιουδήποτε βασικού ποσού οφειλής (μη ρυθμισμένου) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.
   
 • Ο πολίτης δύναται να επιλέξει οποιοδήποτε χρέος και να πληρώσει μέρος ή το σύνολο της βασικής οφειλής (μόνο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικά βεβαιωμένου ποσού) χωρίς επιβαρύνσεις.
   
 • Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής στις Τράπεζες και στα ΕΛΤΑ. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η καταβολή και στις Δ.Ο.Υ.
   
 • Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορούνται  την ταυτότητα οφειλής μέσω της εφαρμογής «προσωποποιημένης πληροφόρησης» ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης», η οποία θα αναρτηθεί στις 20 Μαρτίου στο TAXISnet. Επίσης μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής από τις Δ.Ο.Υ. και τα Γ.Ε.Φ.
   
 • Εάν οι πολίτες επιθυμούν να εξοφλήσουν ρυθμισμένες οφειλές πρέπει να υποβάλουν αίτηση «απώλειας ρύθμισης» στη Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια να εξοφλήσουν την υπολειπόμενη βασική οφειλή με απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση χάνεται και δεν χρησιμοποιείται πλέον από τον πολίτη η ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής, αλλά η ταυτότητα οφειλής που αντιστοιχεί στο κάθε χρέος που θα καταβάλει.
   
 • Η καταβολή διενεργείται με την ταυτότητα οφειλής, η οποία χαρακτηρίζει κάθε οφειλή και την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της, συνεπώς για κάθε οφειλή χωριστά πρέπει να χρησιμοποιείται η μοναδική ταυτότητά της. Ο πολίτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει, τόσες ταυτότητες οφειλής οφείλει να προσκομίζει στις Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ., δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά ταυτότητα οφειλής.