13 Μάρτιος 2015, 09:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 13 Μάρτιος 2015, 09:27

Ποια χρέη ρυθμίζονται και τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες

 • Μόνο παρουσία εισαγγελέα οι έφοδοι στα σπίτια για φορολογικό έλεγχο

Μέχρι τις 26 Μαΐου έχουν περιθώριο όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 1η Μαρτίου 2015, για να καταθέσουν αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων που αναρτήθηκε την Πέμπτη στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση.

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές, συμπεριλαμβανομένων των δυο τελευταίων δόσεων του ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως ύφους ποσού, αν και με υπουργική απόφαση ο υπουργός Οικονομικών μπορεί να εξαιρεί υποθέσεις (παράγραφος 2 του άρθρου 17 περί εξαίρεσης υποθέσεων).

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η ελάχιστη δόση θα είναι 20 ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή:

 • Στη ρύθμιση υπάγονται όλα τα χρέη από φόρους εισοδήματος, φόρους ακίνητης περιουσίας, ΦΠΑ, λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, λοιπούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς επίσης και όλα τα χρέη προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς έως και την 1η Μαρτίου 2015.
 • Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των οφειλών προβλέπεται ο μηδενισμός των προσαυξήσεων και των προστίμων.
 • Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης μειώνεται από τα 50 στα 20 ευρώ. Ωστόσο, εάν υπάρχουν οφειλές σε δύο διαφορετικές ΔΟΥ η ελάχιστη μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί περαιτέρω στα 10 ευρώ για το χρέος προς κάθε ΔΟΥ.
 • Στη ρύθμιση εντάσσονται και όσοι έχουν οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ.
 • Για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τόκους, ενώ σήμερα επιβαρύνονται με τόκους 4,56% ετησίως. Για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ το ποσοστό των τόκων με το οποίο επιβαρύνονται οι δόσεις μειώνεται από 4,56% σε 3% ετησίως.
 • Στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις σε χέρια τρίτων, ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαγεί εφόσον εξοφλήσει το 25% του κεφαλαίου που οφείλει αντί 50% που είναι σήμερα.
 • Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα.
 • Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στις 26 Μαΐου. Ωστόσο, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών η παραπάνω ημερομηνία μπορεί να παραταθεί για ένα μήνα.
 • Όσοι φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί στην υφιστάμενη ρύθμιση των 100 δόσεων μπορούν να συνεχίσουν σε αυτή ή να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση εφόσον τους συμφέρει. Ωστόσο, για όσους μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος.

Ποια είναι τα 12 προγράμματα ρύθμισης

 • 2-5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό  90%
 • 6-10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
 • 11-20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%
 • 21-30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
 • 31-40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 65%
 • 41-50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
 • 51-60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%
 • 61-70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%
 • 71-80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%
 • 81-90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 40%
 • 91-100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.