6 Μάρτιος 2015, 09:07 - Τελευταία Ενημέρωση: 6 Μάρτιος 2015, 09:08

Εθελοντές-σύμβουλοι στα υπουργεία και με μισθό τα οδοιπορικά!

  • Εθελοντές-σύμβουλοι στα υπουργεία και με μισθό τα οδοιπορικά!

Μια περίεργη διάταξη που πέρασε στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση προκαλεί ευλόγως απορίες μια και δεν έχει σχέση με την ανακούφιση των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται, αλλά αποτελεί βόλεμα κάποιων δικών μας παιδιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του δευτέρου κεφαλαίου του σχεδίου νόμου που αφορά στη δομή υπουργείων και γενικών γραμματειών, όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου έχουν την δυνατότητα να τοποθετούν όσους ειδικούς συμβούλους-εθελοντές επιθυμούν, με την προϋπόθεση να τους πληρώνουν τα οδοιπορικά!

Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει «στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και υπουργών επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συμβούλου για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αντικείμενα, καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και συνεργατών. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγουμένου εδαφίου προσλαμβάνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Πρωθυπουργού, αντιπροέδρων της κυβέρνησης ή των αρμοδίων υπουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι ειδικοί αυτοί σύμβουλοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους».

Να σημειωθεί ότι για ταξίδια στο εξωτερικό τα οδοιπορικά μπορούν να ανέλθουν ακόμα και έως 100 ευρώ την ημέρα.