6 Μάρτιος 2015, 00:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 6 Μάρτιος 2015, 09:36

Πωλείται ο... Εθνικός Ύμνος

  • Πωλείται ο... Εθνικός Ύμνος

Στο σφυρί βγαίνει αντίτυπο της ιστορικής έκδοσης του Ύμνου εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού, που κυκλοφόρησε το 1825 στο Μεσολόγγι και ενώ τα στρατεύματα του Κιουταχή πολιορκούσαν την πόλη.

Το αντίτυπο δημοπρατείται μαζί με πλήθος σπάνιων βιβλίων, χειρογράφων, εγγράφων και χαρακτικών από τον οίκο δημοπρασιών Βέργος σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ενώ η αξία του αποτιμάται μεταξύ 2.500-3.500 ευρώ.

Είναι γραμμένο σε ελληνικά και ιταλικά. Εκδότης είναι ο ηρωικός τυπογράφος Δημήτρης Μεσθενέας, που έκανε τα πάντα για να τον τυπώσει στη διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με τις σημειώσεις των συντακτών του καταλόγου της δημοπρασίας «είχε προηγηθεί η έκδοση σε αυτοτελές τεύχος των σ. 435-488 του Β´ τόμου των Chants populaires de la Grèce modern του Fauriel, όπου και τυπώθηκε ο Ύμνος για πρώτη φορά. Η ένδειξη "Edizione III" στο εξώφυλλο οφείλεται μάλλον στον υπολογισμό ως έκδοσης και της μετάφρασης του C. B. Sheridan, που είχε στο μεταξύ τυπωθεί στο Λονδίνο».