Δάνεια, καταθέσεις και μετοχές ψάχνει η Εφορία

  • Δάνεια, καταθέσεις και μετοχές ψάχνει η Εφορία
    Φωτ.: Γιάννης Κολεσίδης (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Από κόσκινο σκοπεύει να περάσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τα οικονομικά προφίλ των φορολογούμενων προκειμένου να σχηματίσει μια σαφή εικόνα για τα εισοδήματα αλλά κυρίως για την φοροδοτική τους ικανότητα. Έτσι, από φέτος θα ελέγχονται οι δόσεις δανείων, τα μερίσματα, οι καταθέσεις αλλά και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Με απόφαση της Κατερίνας Σαββαΐδου οι τράπεζες, τα ΕΛΤΑ, η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια και οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών οφείλουν να έχουν στείλει όλα τα στοιχεία έως τις 31 Μαρτίου.

Παράλληλα, αυξάνονται τα όρια πάνω από τα οποία οι τράπεζες υποχρεούνται σε ετήσια αποστολή στοιχείων για καταθέσεις (από 50.000 σε 100.000 ευρώ) και για τα χαρτοφυλάκια κινητών αξιών (από 100.000 σε 200.000 ευρώ).

Σε ό,τι αφορά στα μερίσματα θα πρέπει να διαβιβαστούν στοιχεία για τις διανομές που έγιναν (σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα), το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για τα δάνεια η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ζητά να μάθει τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

Στο μικροσκόπιο της Εφορίας θα μπουν και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας.