8 Μάρτιος 2015, 13:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Μάρτιος 2015, 15:19

Λεφτοκάρυα, ο καφέ χρυσός του Πόντου

  • Λεφτοκάρυα, ο καφέ χρυσός του Πόντου

Τα λεφτοκάρυα ήταν πάντα από τα πιο φημισμένα προϊόντα που παρήγε η γη του Πόντου. Η γεωγραφία, οι εδαφολογικές και οι καιρικές συνθήκες είναι που ευλογούσαν και συνεχίζουν να ευλογούν την καλλιέργεια αυτού του καρπού, με την πλούσια θρεπτική και διατροφική αξία.

Στην περιοχή του Πόντου παράγεται περισσότερη από τη μισή παγκοσμίως παραγόμενη ποσότητα λεφτοκαρυών, με τους νομούς Κοτυώρων, Κερασούντας και Τραπεζούντας να έχουν τα πρωτεία.

«Έναν βούραν τσατσόπα / λεφτοκαρύ καντσόπα / βάλ' ατα ΄ς σην τσιόπη μου / καντουρεύω κορτσόπα», λένε οι στίχοι του τραγουδιού από την περιοχή Κερασούντας-Κοτυώρων.

Όπως είναι φυσικό, μεγάλο μέρος των παραγόμενων ποσοτήτων λεφτοκαρυών εξάγονται, εξασφαλίζοντας ένα καλό εισόδημα στους καλλιεργητές και σοβαρά συναλλαγματικά κέρδη για την Τουρκία. Τα τελευταία στοιχεία για την τουρκική οικονομία δείχνουν ότι μέχρι τον έκτο μήνα της εξαγωγικής περιόδου του 2014-15 έχουν εξαχθεί ποσότητες που αντιστοιχούν σε έσοδα 1,582 δισ. δολαρίων! 

Σε γραπτή ανακοίνωσή της η Ένωση Εξαγωγέων Λεφτοκαρυών του Πόντου αναφέρει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, που αρχίζει η εξαγωγική περίοδος, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου έγιναν εξαγωγές 129.074 τόνων κθαρής ψίχας.

Από τις εξαχθείσες ποσότητες οι 103.388 τόνοι είχαν ως προορισμό τις χώρες της ΕΕ, 11.922 τόνοι σε χώρες εκτός ΕΕ, σε υπερπόντιες χώρες οι 8.554 τόνοι και σε άλλες χώρες 5.210 τόνοι. Την αντίστοιχη εξαγωγική περίοδο του προηγούμενου έτους οι εξαγωγές λεφτοκαρυών έφθασαν τους 154.228 τόνους, και ήταν αξίας 1,105 δισ. δολαρίων.