Μία ακόμα νίκη της αλήθειας

Η 26η Φεβρουαρίου 2015 αποτελεί μία ακόμα σημαντική μέρα στην προσπάθεια αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων.

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της πολιτείας της Νότιας Ντακότας των ΗΠΑ (ψήφισμα υπ’ αριθ. HCR 1009, το οποίο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 51 υπέρ έναντι 17 κατά) και η πρόσκληση να πράξουν αναλόγως το Κογκρέσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αποτελεί μία ακόμη νίκη της αλήθειας των λαών που δολοφονήθηκαν από το Οθωμανικό κράτος και τη συνέχειά του, την κεμαλική Τουρκία. Μιας Γενοκτονίας που μετά από μαζική βία, συλλήψεις γυναικών και παιδιών, βίαιους εξισλαμισμούς, πορείες θανάτου, μαζικές δολοφονίες, διώξεις, εκτοπίσεις, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.000.000 Έλληνες, 1.500.000 Αρμένιους και 500.000 Ασσύριους.

Το οργανωμένο σχέδιο βίας εξαφάνισε την παρουσία του ελληνικού, του αρμενικού και του ασσυριακού λαού και οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο και την προσφυγιά. Στη συνέχεια, η τραγωδία ενός σημαντικού και ιδιαίτερης αξίας μέρους των λαών αυτών συνδυάστηκε με την καταστροφή και τον ακρωτηριασμό της μνήμης και της ταυτότητας, με την άρνηση, το ψεύδος και την προπαγάνδα.

Η απόφαση της βουλής των αντιπροσώπων της πολιτείας της Νότιας Ντάκοτας να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία αποτελεί μια ιστορικής σημασίας σημαντική πρωτοβουλία και μια ακόμα δικαίωση των αγώνων Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων σε όλον πλανήτη. Η προσπάθεια έχει αποτέλεσμα. Σε πείσμα της άρνησης του ψεύδους, της προπαγάνδας, των δοκιμασιών και των εμποδίων, η αλήθεια θα νικήσει!