Δωρεάν νερό και εκπτώσεις σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την ΕΥΑΘ

  • Δωρεάν νερό και εκπτώσεις σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την ΕΥΑΘ
    Φωτ.: Rick Harris (Flickr)

Περίπου 4.000 καταναλωτές έχουν ενταχθεί από το 2014 στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΕΥΑΘ που τους δίνει έκπτωση 50% στον λογαριασμό του νερού. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, όμως, αποφάσισε να επεκτείνει το κοινωνικό τιμολόγιο χωρίς οι καταναλωτές να χρειαστεί να πληρώσουν εγγύηση που κυμαίνεται από 56 έως 100 ευρώ. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συνολικό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ το χρόνο, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα.

Δωρεάν νερό (με την πληρωμή μόνο του παγίου των 10 ευρώ) θα πάρουν όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και καταναλώνουν έως 30 κυβικά το τετράμηνο. Όσοι καταναλώνουν από 30 μέχρι 80 κυβικά το τετράμηνο δικαιούνται έκπτωση 50%. Όσοι καταναλώνουν πάνω από 81 κυβικά δεν δικαιούνται έκπτωση και θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με επιστολή για τη νέα πολιτική της ΕΥΑΘ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι υπόχρεοι λογαριασμού ύδρευσης. Μαζί με την αίτηση οι ίδιοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) θα πρέπει να καταθέσουν εκκαθαριστικό και το Ε9.