24 Φεβρουάριος 2015, 23:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 24 Φεβρουάριος 2015, 23:36

Η μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες ισχύει για όλους

 • Τέλος η Κατερίνα Σαββαΐδου με απόφαση του υπουργικού
  (φωτ.: αρχείο ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως κατηγορίας εισοδήματος, και όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δικαιούνται τη μείωση φόρου ύψους 200 ευρώ για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Ωστόσο πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 • Τη μείωση φόρου κατά διακόσια ευρώ δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο νόμο.
 • Τη μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους έχουν δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:

 • Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,
 • Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και οι δαπάνες που καταβάλλονται για τη διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, όπως π.χ. συνδρομές σε επιχειρήσεις που παρέχουν διαρκή ιατρική κάλυψη,
 • Έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά,
 • Αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κατ' οίκον,
 • Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών σώματος με τεχνητά μέλη και η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης οργάνων όπως ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά οράσεως, βηματοδότες κλπ,
 • Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές, ιδρύματα ή οργανισμούς, τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 40%, εφόσον το ετήσιο εισόδημα των τέκνων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ,
 • Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.