21 Μάρτιος 2015, 11:39 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Μάιος 2016, 11:39

Τ' εμέτερον ο Ζώρας

  • Τ' εμέτερον ο Ζώρας

Ζώρα, τη Κοκκινιάς Αητέ,
τραγωδώ για τ’ εσένα,
με κεμεντζέν εβούρκωνες,
τον Πόντον είχες ’ς σο αίμαν…

Αντάρτες Πατριδόπιστος,
με χίλε δυσκολίας,
γοργά εχάσες τη γαρή σ’,
’τράνυνες τα παιδία σ’…

Τάματα εποίκες τσιπ πολλά,
’ς σην Σουμελά μερέαν,
τη περισάντ’ς βοήθανες,
’ς σ’ Αθήναν και Περαίαν...

Ζώρα, πολλά εγάπανες
εσύ τα τραγωδίας,
τα μουχαμπέτε, τον χορόν,
μα και την Παναΐαν...

Για να μη χάται η γλώσσα τη ψύ’ς εμούν...
Ιορδάνης Στεφανίδης