Πώς θα γίνει η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας

  • Πώς θα γίνει η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας
    Φωτ.: Αλέξανδρος Βλάχος (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Πλειοψηφία τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 180 ψήφους, απαιτεί το Σύνταγμα για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 19:30. 

Εάν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί μέσα σε πέντε ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφους.

Στην περίπτωση που ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μια φορά ύστερα από πέντε ημέρες, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.

Με βάση το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής στην ψηφοφορία (που θα είναι ονομαστική) οι βουλευτές θα δηλώνουν το όνομα του προτεινόμενου για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα που προτιμούν ή θα δηλώνουν «παρών».

Ψήφος «κατά» ή «όχι» δεν προβλέπεται, ούτε επίσης και αιτιολόγηση της ψήφου.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία, αναμένεται η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι εκείνη που ανακοινώνει το αποτέλεσμα στο νέο Πρόεδρο.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα ο εκλεγόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων του από την επομένη της ημέρας που λήγει η θητεία του απερχόμενου Προέδρου.