15 Φεβρουάριος 2015, 17:22 - Τελευταία Ενημέρωση: 13 Φεβρουάριος 2015, 17:19

Η «Ποντιακή Εστία» σχολιάζει τη σέρα αλά τούρκα!

  • Η «Ποντιακή Εστία» σχολιάζει τη σέρα αλά τούρκα!

Η φωτογραφία αυτή είναι παρμένη από διαφημιστικό φυλλάδιο του υπουργείου Τουρισμού της Τουρκίας για το οποίον γίνεται λόγος στο παρόν τεύχος από τον συνεργάτη μας κ.
Ι. Αβραμάντην [...], και συνεπώς πρέπει να θεωρηθεί ως επίσημος, κατά κάποιον τρόπον, απεικόνισις του χορού «Σέρρα» τον οποίον οι Τούρκοι θέλουν να παρουσιάζουν ως «λαϊκόν Τουρκικόν χορόν».

Παρατηρούμεν λοιπόν τα εξής: Αμφίεσις: Αποτελεί παρωδίαν της πραγματικής ζίπκας. Φιγούρα χορού: Ανύπαρκτη στην πραγματική «Σέρρα» (φαντασία φαίνεται κάποιου μοντέρνου χοροδιδασκάλου). Επιλογή χώρου για τον χορό: Αμμουδιά!... πάνω στην οποία μόνο Σέρρα δεν χορεύεται!

Αν οι γείτονές μας παρουσιάζουν την Σέρρα κατ’ αυτόν τον τρόπον θα ήτο σκόπιμον να τον ονομάζουν «Τούρκικη σέρρα» και τους τον χαρίζομε...

Χαλάλι τους...
ΦΙΚΑ

  • Το κείμενο παρατίθεται αυτούσιο από την Ποντιακή Εστία 123-124 (Μάρτ.-Απρ. 1960), σ. 164.
  • Κατά την αντιγραφή διατηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτοτύπου.