3 Φεβρουάριος 2015, 18:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 3 Φεβρουάριος 2015, 18:20

Έρχεται νόμος που παρατείνει την προστασία της πρώτης κατοικίας

  • «Παγώνουν» οι αιτήσεις για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
    Φωτ.: Συμέλα Παντζαρτζή (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Την παράταση της προθεσμίας προστασίας της πρώτης κατοικίας προωθεί η κυβέρνηση ενώ στα άμεσα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται και η δημιουργία ενός συνολικού πλαισίου διαχείρισης των «κόκκινων» στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη,  μόλις ανοίξει η Βουλή θα έρθει άμεσα το νομοθέτημα που θα παρατείνει την προθεσμία του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση –σε πρώτο χρόνο– προτίθεται να επεκτείνει τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4224/2013, η ισχύς του οποίου έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Στο νόμο αυτό προβλέπεται ότι:

  1. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
  2. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) είναι μέχρι 35.000 ευρώ.
  3. Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της κύριας κατοικίας).
  4. Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών (εξαιρουμένων συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προγραμμάτων) του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ από το σύνολο των 270.000 ευρώ.
  5. Κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ και ίσες με το 20% για τα ποσά άνω των 15.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Σταθάκης ανακοίνωσε επίσης ότι στις πρώτες προτεραιότητες –βάσει και του προεκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ– είναι και τα «κόκκινα» δάνεια για τα οποία θα προβλέπεται απαγόρευση των πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας, αρκεί η αξία της να είναι έως 300.000 ευρώ.