20 Ιανουάριος 2015, 18:24 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Ιανουάριος 2015, 18:27

Το Λογιστήριο της Βουλής στους βουλευτές: φέρτε πίσω τα λεφτά!

  • Το Λογιστήριο της Βουλής στους βουλευτές: φέρτε πίσω τα λεφτά!

Τα δυσάρεστα νέα έφθασαν σήμερα στους βουλευτές της απερχόμενης Βουλής με μια επιστολή από τη Διεύθυνση Οικονομικών του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Βουλή διαλύθηκε μετά την τρίτη και τελευταία άκαρπη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ωστόσο είχε ήδη προκαταβολικά, καταβληθεί η βουλευτική αποζημίωση, καθώς οι διαδικασίες για την πίστωση αυτή ξεκινούν πάντοτε στις 23 του προηγούμενου μήνα.

Όμως στις 23 Δεκεμβρίου διεξήχθη η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το αποτέλεσμα της οποίας δεν μπορούσε να προδικάσει το αποτέλεσμα της τρίτης. Έτσι πιστώθηκε η βουλευτική αποζημίωση του επόμενου μήνα.

Ακολούθησε η αποτυχία εκλογής προέδρου, η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη προώρων εκλογών.

Η επιστολή της Διεύθυνσης Οικονομικών της Βουλής των Ελλήνων γράφει συγκεκριμένα:

«Κατόπιν αυτών καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να επιστραφεί στο Δημόσιο η προκαταβληθείσα βουλευτική σας αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί συνίσταται στο καθαρό ποσό της βουλευτικής σας αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που τυχόν έχετε λάβει, καθώς και τυχόν υπολοίπου αχρεωσθήτως καταβληθέντων που θα σας παρακρατούνταν σε δόσεις, εάν συνεχίζατε να έχετε τη βουλευτική ιδιότητα. Το ανωτέρω ποσόν θα πρέπει να καταβληθεί εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας ως αχρεωσθήτως καταβληθέν, με τραπεζική επιταγή υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της επικράτειας. [...] Από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι το συνολικό ποσόν που πρέπει να επιστρέψετε και να αποδοθεί ως αχρεωσθήτως καταβληθέν, ανέρχεται σε 6.099,54 ευρώ».