21 Ιανουάριος 2015, 10:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Ιανουάριος 2015, 16:53

Φοιτητικό επίδομα 2015: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, ποια είναι τα δικαιολογητικά

 • Φοιτητικό επίδομα 2015: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, ποια είναι τα δικαιολογητικά
  Φωτογράφος Αλέξανδρος Βλάχος (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Οι γραμματείες των σχολών, έστω και σε κάποιες περιπτώσεις με μια μικρή καθυστέρηση λόγω εκλογών, είναι αυτές που δέχονται τις αιτήσεις των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους για το επίδομα των 1.000 ευρώ.

Το φοιτητικό επίδομα δεν το δικαιούνται όσοι σπουδάζουν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους, καθώς και όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή σε ξενοδοχεία μισθωμένα από το Πανεπιστήμιο.

​Η διαδικασία ξεκίνησε και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.

Το επίδομα δικαιούνται όσοι το προηγούμενο οικονομικό έτος είχαν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Επίσης, οι γονείς του φοιτητή ή και ο ίδιος δεν θα πρέπει να είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που ξεπερνούν τα 200 τ.μ., με εξαίρεση όσες βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με λιγότερους από 3.000 κατοίκους.

Επιπλέον προϋποθέσεις:

 • Ο φοιτητής –λόγω των σπουδών του– πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία σε πόλη άλλη από αυτήν όπου μένει η οικογένειά του.
 • Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή.
 • Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
 • Ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή υπήκοος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατ’ εξαίρεση ένας φοιτητής και όχι η οικογένειά του είναι δικαιούχος σε περίπτωση που είναι ορφανός, οι γονείς είναι κάτοικοι εξωτερικού, είναι πάνω από 25 ετών ή υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι τη σχετική υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής έχει περάσει έναν ενδεικτικό αριθμό μαθημάτων. Αν ο φοιτητής είναι πρωτοετής, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.
 2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπο Ε1) εάν δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή από το δήμο στον οποίο διαμένει μόνιμα η οικογένεια του φοιτητή.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
 6. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή.
 7. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN με φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.