Παρατείνεται η απόσυρση ΙΧ – Ποιοι κερδίζουν, ποια είναι η διαδικασία

 • Επιστρέφονται διπλώματα και πινακίδες
  (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Σωτήρης Μπαρμπαρούσης)

Παρατείνεται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015 το μέτρο της απόσυρσης το οποίο αφορά επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που πρόκειται να αποσυρθούν είτε για να καταστραφούν είτε για να αντικατασταθούν με αγορά νέου αυτοκινήτου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για το μέτρο της απόσυρσης είναι:

 • η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που αποσύρεται να έχει  εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001,
 • να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή,
 • να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών,
 • το αυτοκίνητο να αποσυρθεί από την κυκλοφορία μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2015.

Το κίνητρο της απόσυρσης προσφέρει απαλλαγή 50% έως 100% από το τέλος ταξινόμησης του καινούριου αυτοκινήτου, ανάλογα με τον κυβισμό του νέου, προς ταξινόμηση, αυτοκινήτου. Η έκπτωση ισχύει μόνο για καινούργια αυτοκίνητα από επίσημη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα:

 • έως 300 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο έως 900 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ,
 • έως 960 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο από 901 μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ,
 • έως 1.430 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο από 1.401 μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ,
 • έως 2.800 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο από 1.601 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι 14.000 ευρώ.

Ποια είναι τα βήματα της διαδικασίας:

1. Ο ιδιοκτήτης παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
2. Η υπηρεσία εκδίδει πιστοποιητικό καταστροφής μέσα σε 8 ημέρες.
3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος στο υπουργείο Μεταφορών.
4. Το υπουργείο εκδίδει μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής Το ένα αντίτυπο της πράξης χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή κατά περίπτωση από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης  Το άλλο αντίτυπο της πράξης κρατείται από τον ιδιοκτήτη.
5. Απαιτείται και πιστοποιητικό από την ΔΟΥ πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.