16 Ιανουάριος 2015, 16:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιανουάριος 2015, 15:54

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τα κόκκινα δάνεια επιχειρηματιών

  • Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τα κόκκινα δάνεια επιχειρηματιών
    Φωτ.: Αρχείο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια νέα κοινή υπουργική απόφαση, και την ώρα που κανείς δεν πληρώνει περιμένοντας το αποτέλεσμα των εκλογών, έρχεται στο παρά πέντε να ρυθμίσει ένα σημαντικό πρόβλημα ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Ο λόγος για τα κόκκινα δάνεια προς τις τράπεζες, γύρω από τα οποία έχει γίνει πολύς λόγος τελευταία. Η ρύθμιση –που παραμένει άγνωστο το πώς θα εφαρμοστεί εάν υπάρξει κυβερνητική αλλαγή– υπεγράφη από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας.

Οι όροι βέβαια που περιλαμβάνονται σε αυτήν μόνο ευέλικτοι και χρηστικοί για τους δανειολήπτες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, αν λάβει κανείς υπόψη ότι προϋπόθεση για τη ρύθμιση είναι να έχουν ήδη ρυθμιστεί ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η απόφαση καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τους χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες κτλ.) που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και των βεβαιώσεων που συνυποβάλλονται αναφορικά με την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. Ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων, φορολογικής διοίκησης και φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Ειδικότερα, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης, ενώ η βεβαίωση που συνυποβάλλεται περιλαμβάνει τα εξής:

  • Κατάσταση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με την αντικειμενική τους αξία.
  • Κατάσταση των κινητών περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, απαιτήσεις κ.ά.).
  • Αποτύπωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης.
  • Τα στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων που ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη με έναρξη λειτουργίας μετά την 1/1/2010.
  • Δικαιολογητικά: δηλώσεις Ε1, Ε3, Ε5, Ε9, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακες χρεών από ΔΟΥ και ΦΚΑ, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, μη λύσης της εταιρίας.
  • Δήλωση του οφειλέτη ότι αποδέχεται την κοινοποίηση των στοιχείων του προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, τη φορολογική διοίκηση, φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την ΗΔΙΚΑ.

Η υπουργική απόφαση καθορίζει επίσης τον τύπο της βεβαίωσης που θα υποβάλουν προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οφειλέτες οι οποίοι θα υπαχθούν στη ρύθμιση προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20% που προβλέπει ο νόμος.

Η έκπτωση αυτή θα χορηγείται στην τελευταία δόση της ρύθμισης και εφόσον το ποσό αυτής δεν επαρκεί, στις προηγούμενες αυτής.

Προϋπόθεση για τη ρύθμιση ή διαγραφή οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον βέβαια αυτές υπάρχουν.