16 Ιανουάριος 2015, 13:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιανουάριος 2015, 13:13

Ποιοι και πώς εξαιρούνται από την εφορευτική επιτροπή

  • Ποιοι και πώς εξαιρούνται από την εφορευτική επιτροπή
    Φωτογράφος Αλέξανδρος Βλάχος (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μπορεί οι δικαστικοί, οι δημοτικοί υπάλληλοι αλλά και οι αστυνομικοί να πληρώνονται για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που σηκώνουν το... σταυρό της δημοκρατικής διαδικασίας χωρίς κανένα κέρδος. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής οι οποίοι τηρούν τα βιβλία πρακτικών, το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και το βιβλίο διαλογής ψήφων.

Εφόσον κάποιος κληρωθεί από το οικείο Πρωτοδικείο για την εφορευτική επιτροπή, η παρουσία του στο εκλογικό τμήμα είναι υποχρεωτική και θεωρητικώς αντιμετωπίζει ποινές σε αντίθετη περίπτωση. Εάν ωστόσο δεν προσέλθει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη. Εάν και οι αναπληρωματικοί δηλώσουν κώλυμα τότε η εκλογική διαδικασία θα γίνει μόνο από τα παρόντα μέλη της εφο­ρευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρό της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Η απαλλαγή γίνεται με την κατάθεση επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει το κώλυμα είτε στον δικαστικό αντιπρόσωπο του εκλογικού τμήματος την ημέρα των εκλογών είτε στο Πρωτοδικείο από όπου έχει σταλεί η κλήτευση νωρίτερα.

Προσοχή! Όσοι αποφασίσουν αυθαίρετα ότι δεν επιθυμούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα του μέλους της εφορευτικής αλλά προσέλθουν στο εκλογικό τους τμήμα να ψηφίσουν, ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να μην τους επιτρέψει να φύγουν.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι που εξαιρούνται από τη διαδικασία. Αυτοί είναι:

  • Οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή οι έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ' αυτές τις ιδι­ότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία πριν από τις εκλογές.
  • Οι αποστρατευθέντες αξιωματικοί, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας καθώς και όσοι διετέ­λεσαν δήμαρχοι την τελευταία τριετία.
  • Οι υποψήφιοι βουλευτές.
  • Οι δικηγόροι που κληρώνονται τακτικά ή αναπλη­ρωματικά μέλη εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι εάν διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.