12 Ιανουάριος 2015, 21:57 - Τελευταία Ενημέρωση: 12 Ιανουάριος 2015, 21:59

Τσουχτερό πρόστιμο στον «Τειρεσία» από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  • Τσουχτερό πρόστιμο στον «Τειρεσία» από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σε μία από τις ίσως πιο μισητές εταιρείες για χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες στην Ελλάδα, την «Τειρεσίας Α.Ε.» επέβαλε πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει στη σχετική απόφασή της η Αρχή, η «Τειρεσίας Α.Ε.» την ενημέρωσε με καθυστέρηση 6 μηνών για τη λειτουργία του νέου συστήματος παροχή πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς προς διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας πάσης φύσεως επιχειρήσεων με την ονομασία «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ).

Ωστόσο για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο θα έπρεπε πρώτα να λάβει σχετική άδεια, ενώ παράλληλα είχε την υποχρέωση να ενημερώνει τους ενδιαφερομένους όπως είχε υποχρέωση από το νόμο (Ν.2472/1997), για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και στις δυο περιπτώσεις η εταιρεία δεν ήταν συνεπής.

Σε πρώτο στάδιο λειτουργίας του ΤΣΕΚ, η «Τειρεσίας Α.Ε.» ξεκίνησε με την παροχή δεδομένων νομικών προσώπων και σε δεύτερο στάδιο παρέχει σε επιχειρηματίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα την δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων. Όσο για το θέμα της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, η Αρχή αναφέρει στο σκεπτικό της απόφασής της ότι η εταιρεία «μετακυλίει τη δική της υποχρέωση στον εκάστοτε αποδέκτη δεδομένων».

Παρά την επιβολή του τσουχτερού προστίμου, η Αρχή με δεύτερη απόφασή της έδωσε τελικά άδεια για τη λειτουργία του συστήματος ΤΣΕΚ στην «Τειρεσίας Α.Ε.» θέτοντας τους κανόνες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να εφαρμόζεται.