6 Ιανουάριος 2015, 22:39 - Τελευταία Ενημέρωση: 6 Ιανουάριος 2015, 22:42

Τι γίνεται με τον σκελετό της Αμφίπολης

  • Τι γίνεται με τον σκελετό της Αμφίπολης

Πέντε μέρες πριν από τις εκλογές, στις 20 Ιανουαρίου αναμένονται τα αποτελέσματα από τη μελέτη του οστεολογικού υλικού που βρέθηκε στον τέταρτο χώρο του ταφικού μνημείου στην Αμφίπολη.

Το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι τα αποτελέσματα αναμένεται να αποκαλύψουν φύλο, ηλικία και ανάστημα του νεκρού, ενώ με αφετηρία αυτό το πρόσωπο θα διερευνηθεί -με συστηματικό και επιστημονικά δεοντολογικό τρόπο- το ανθρωπολογικό, κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο του πληθυσμού της Αμφίπολης.

Η ανάλυση του συγκεκριμένου υλικού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει την ολιστική προσέγγιση ενός δείγματος τριακοσίων περίπου σκελετών, που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης και καλύπτουν χρονολογικά την περίοδο από το 1000 π.Χ. έως το 200 π.Χ.