1 Ιανουάριος 2015, 10:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 30 Δεκέμβριος 2014, 13:49

Καλαντάρτς και καλή χρονία – Ήθη και έθιμα για τον πρώτο μήνα του χρόνου στον Πόντο

  • Καλαντάρτς και καλή χρονία – Ήθη και έθιμα για τον πρώτο μήνα του χρόνου στον Πόντο

Ο Καλαντάρτς είναι πρώτος μήνας του έτους, με διάρκεια 31 ημέρες. Αρχικά ήταν ο ενδέκατος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου, με πρώτο μήνα του έτους τον Μάρτιο, λόγω εαρινής ισημερίας. Γύρω στο 153 π.Χ. ο Ιανουάριος έγινε ο πρώτος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα στο δωδεκάμηνο πολιτικό ημερολόγιο.

Τον Ιανουάριο στον Πόντο γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά με ένα πλήθος από έθιμα, κάποια εκ των οποίων τηρούνται μέχρι σήμερα. Την πρώτη μέρα του μήνα γιόρταζαν τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου από τη Νεοκαισάρεια του Πόντου.

Καλαντάρτς και νέον έτος, άμον πάντα και οφέτος έρθαν, αρνί μ', τα Κάλαντα, έρθεν ο Καλαντάρτς.

Τα Μωμογέρια, που ήταν μια παράσταση μεταμφιεσμένων ήταν συνδεδεμένα με την Πρωτοχρονιά και το δωδεκαήμερο.

Επίσης με μεγαλοπρέπεια εορτάζονταν τα Φώτα, στις 7 Ιανουαρίου τιμούσαν τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, και στις 30 Ιανουαρίου τους Τρεις Ιεράρχες.

Τον Ιανουάριο στον Πόντο γίνονταν οι περισσότεροι γάµοι, γιατί τότε γύριζαν οι νέοι από την ξενιτιά και παράγγελναν στις αγαπημένες τους να τους περιμένουν.

Καλαντάρτς και νέον έτος, κόρ' θα παίρω σε οφέτος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ