18 Δεκέμβριος 2014, 20:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 18 Δεκέμβριος 2014, 20:22

Το Ζαγόρι στον Κατάλογο Μνημείων Πολιτιστικού Τοπίου της UNESCO;

  • Το Ζαγόρι στον Κατάλογο Μνημείων Πολιτιστικού Τοπίου της UNESCO;
  • Το Ζαγόρι στον Κατάλογο Μνημείων Πολιτιστικού Τοπίου της UNESCO;
  • Το Ζαγόρι στον Κατάλογο Μνημείων Πολιτιστικού Τοπίου της UNESCO;

Μετά από προεργασία δυο ετών η Ελλάδα προτείνει την ένταξη του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η υποψηφιότητα της περιοχής που αποτελείται από 46 χωριά μοναδικής ομορφιάς και βρίσκεται στο Νομό Ιωαννίνων, ανακοινώθηκε σήμερα από τον υπουργό Πολιτισμού Κωνσταντίνο Τασούλα και μετά από σύσκεψη με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως, Λίνας Μενδώνη, του δημάρχου Ζαγορίου Βασίλη Σπύρου καθώς και της προέδρου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Σοφίας Στάικου που θα είναι ο χορηγός για τη στοιχειοθέτηση της σχετικής μελέτης.

Με βάση τον κανονισμό της UNESCO η κάθε υποψηφιότητα πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξής προϋποθέσεις: 

- Τεκμηρίωση της εξέχουσας οικουμενικής αξίας και διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας του εν λόγω πολιτιστικού αγαθού. 
- Κατάρτιση συγκριτικής ανάλυσης του αγαθού σε σχέση με παρόμοια αγαθά, εγγεγραμμένα ή μη στον Κατάλογο. 
- Σαφής οριοθέτηση του Πολιτιστικού Τοπίου και της ζώνης προστασίας του. 
- Κατάρτιση γραπτού διαχειριστικού σχεδίου, καθώς και εγγυήσεων γα την αποτελεσματική εφαρμογή του. 
- Καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το αγαθό. 
- Λήψη μέτρων για την προστασία του μνημείου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Όταν ένα Πολιτιστικό Τοπίο εγγραφεί στον Κατάλογο, το κράτος- μέλος οφείλει να διατηρήσει την εξέχουσα οικουμενική αξία του, να μεριμνά για τη συντήρηση, την ανάδειξη, την προβολή και εν γένει τη διαχείριση του αγαθού κατά τρόπο που να διασφαλίζεται διαχρονικά η αυθεντικότητα και η ακεραιότητά του.