6 Δεκέμβριος 2014, 17:13 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Δεκέμβριος 2014, 16:14

Η Ελλάδα καταπολεμά τις σπάνιες ασθένειες

  • Η Ελλάδα καταπολεμά τις σπάνιες ασθένειες

Δεκαεπτά χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους και το επιστημονικό δυναμικό τους βάζοντας στο στόχαστρο τις σπάνιες ασθένειες.

Στο πλαίσιο του E-Rare-3 και υπό το πρόγραμμα IRDiRC, Ελλάδα, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία και Τουρκία υπογράφουν κοινή προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων.

Η προκήρυξη, που θα ανακοινωθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2014, προβλέπει ότι οι προτάσεις έργων των χωρών θα πρέπει να αποδεικνύουν τον πιθανό αντίκτυπο στην υγεία, καθώς και την προστιθέμενη αξία της διακρατικής συνεργασίας. Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων θα είναι η 18η Φεβρουαρίου 2015.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), που αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020.