28 Νοέμβριος 2014, 18:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 28 Νοέμβριος 2014, 18:23

Πληγή η ανεργία – Στήριγμα η οικογένεια

  • Πληγή η ανεργία – Στήριγμα η οικογένεια

Για περισσότερο από έναν χρόνο βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας το 53% των άνεργων νέων στην Ελλάδα, ενώ μόλις δύο στους δέκα στις ηλικίες 20-24 είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Το ρόλο του υποστηρικτή αναλαμβάνει στην Ελλάδα η οικογένεια, αφού από αυτήν επτά στους δέκα άνεργους νέους δέχονται σημαντική βοήθεια για να επιβιώσουν.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα πρόσφατης έρευνας που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο «In4Youth – Διαδικασίες ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων σε περίοδο οικονομικής κρίσης», η οποία έγινε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τη Θεσσαλονίκη - Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Σύμφωνα με την έρευνα:

  • Στις ηλικίες 15-34 εργάζονται μόλις οι τέσσερις στους δέκα. Άνεργοι δηλώνουν το 30,6%, ενώ το 28,5% απαντά «δεν αναζητώ εργασία».
  • Το 53% των άνεργων νέων βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας μακράς διαρκείας (πάνω από 12 μήνες), σε συνδυασμό με περιστασιακή άτυπη εργασία.
  • Μόλις το 22% των ανέργων νέων ηλικίας 20-24% είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ενώ αυτοί που παίρνουν επίδομα στην ηλικία αυτή δεν ξεπερνούν το 0,70%!
  • Το ποσοστό των άνεργων νέων που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία στις ηλικίες 25-34 ετών ανέρχεται στο 45% αυτής της ομάδας και στο 7% του συνόλου των ανέργων. Πρακτικά, σημαντικός αριθμός νέων εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, πολύ καθυστερημένα.
  • Η έρευνα επιβεβαιώνει και την ισχυρή παρουσία του πελατειακού συστήματος στην Ελλάδα. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, 30-34 ετών, απευθύνθηκαν πιο συχνά (ποσοστό 44%) σε πολιτικούς «φίλους» για να βρουν εργασία.
  • Το 72% των άνεργων νέων απάντησε ότι δέχεται βοήθεια από την οικογένεια «συχνά έως πολύ συχνά», το 19,4% «μερικές φορές» και μόλις το 6,2% απάντησε «σπάνια».
  • Το 53% των άνεργων νέων που δέχονται συχνά ή πολύ συχνά βοήθεια από την οικογένεια διαφωνούν ότι κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Το 15,8% των άνεργων νέων του δείγματος παρουσιάζουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 500 ευρώ, ενώ ποσοστό 28,7% παρουσιάζει εισόδημα μικρότερο από 1.000 ευρώ. Η ανεργία συνδυάζεται έτσι άμεσα με τον κίνδυνο φτώχειας για το 44,5 των νέων και των νοικοκυριών στα οποία ζουν.