25 Νοέμβριος 2014, 15:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 26 Νοέμβριος 2014, 17:47

O Συλλόγος Κωνσταντινουπολιτών στους ομογενείς της Πόλης

  • O Συλλόγος Κωνσταντινουπολιτών στους ομογενείς της Πόλης

Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα αντιπροσωπεία του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, αποτελούμενη από τον πρόεδρο Αντώνη Λαμπίδη, το γεν. γραμματέα Φοίβο Κουβαρά, το μέλος του ΔΣ Νίκο Βασιαγεώργη και τον
τ. πρόεδρο Θεμιστοκλή Παχόπουλο. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η επαφή με ομογενειακούς παράγοντες και φορείς, η διαπίστωση των προβλημάτων τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται, τα βήματα προόδου που έχουν επιτευχθεί καθώς και η ανταλλαγή θέσεων και απόψεων για την μελλοντική πορεία της κωνσταντινουπολίτικης ομογένειας.

Τα μέλη του Συλλόγου συναντήθηκαν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Νικόλαο Ματθιουδάκη, το Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), τη διευθύντρια της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής Βικτωρία Λαιμοπούλου και τον καθηγητή Κωνσταντίνο Κυρατζόπουλο, τον διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου Γιάννη Δεμιρτζόγλου και τον καθηγητή Άρη Τσοκώνα, τον διευθυντή του Ζαππείου Λυκείου Αντώνιο Ηλιάδη, τη διευθύντρια του Ζαππείου Δημοτικού και Γυμνασίου Ευαγγελία Κανάρη, κ.ά.

Επίσης ενημερώθηκαν διεξοδικώς για τις δράσεις, τις εξελίξεις και τα μελλοντικά σχέδια της κοινότητας, και εξέφρασαν ικανοποίηση τους για το έργο που παράγεται αλλά και την αμέριστη στήριξή τους στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κοινότητα. Επιπλέον τονίστηκε η ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε καίρια ζητήματα: το δημογραφικό πρόβλημα, την ενίσχυση της ελληνικής παιδείας των μαθητών καθώς και την ένταξη των Ελλήνων που εργάζονται και σπουδάζουν στην Κωνσταντινούπολη στην κοινότητα, με προϋπόθεση τη χορήγηση αδείας παραμονής και ασκήσεως επαγγέλματος από τις τουρκικές αρχές.