21 Νοέμβριος 2014, 17:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 21 Νοέμβριος 2014, 17:21

Συντάξεις που κινδυνεύουν δείχνει ο νέος προϋπολογισμός

  • Συντάξεις που κινδυνεύουν δείχνει ο νέος προϋπολογισμός

Η «μαύρη τρύπα» των ασφαλιστικών ταμείων μεγαλώνει, όπως προκύπτει από τον νέο προϋπολογισμό. Το έλλειμμα που καταγράφεται, από 807.000.000 ευρώ που ήταν το 2014 φτάνει στο 1,189 δισ. ευρώ, το 2015!

Ήδη στον προϋπολογισμό προεξοφλείται μείωση των επικουρικών συντάξεων, αφού στις παρεμβάσεις που αναφέρονται τονίζεται η «καθολική υιοθέτηση του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, με την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας». Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείμματα, θα εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος συντελεστής, με μείωση συντάξεων σε τέτοιο ποσοστό που θα εξαφανίζουν τα ελλείμματα.

Την ίδια στιγμή προαναγγέλλεται η διοικητική ενοποίηση των Ταμείων, στη βάση της μελέτης του ΚΕΠΕ, ενώ στην περίπτωση που βελτιωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, το υπουργείο Εργασίας θα προωθήσει περαιτέρω μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα.

Η χρηματοδότηση των Ταμείων θα είναι μειωμένη κατά 191.000.000 ευρώ σε σχέση με το 2014, εξαιτίας της ενσωμάτωσης στο κονδύλι που έχει προϋπολογιστεί για το 2015 (9,457 δισ. ευρώ) και του ποσού από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), που για το 2014 ανήλθε στα 235.000.000 ευρώ. Το γεγονός αυτό μεταφράζεται σε προσπάθεια για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών έτσι ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα, διαφορετικά θα πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες, που σημαίνει μείωση παροχών, δηλαδή συντάξεων και επιδομάτων.