12 Ιούνιος 2013, 16:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:31

Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ. Θα λέγεται ΝΕΡΙΤ

  • 34 χρόνια έγχρωμη τηλεόραση

Αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης  το σχέδιο νόμου για την ΕΡΤ το οποίο περιλαμβάνει 17 άρθρα.

Ο νέος φορέας θα λέγεται ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Για όσους αναρωτιούνται τι σημαίνουν τα νέα γράμματα, στο “Ρ” της ραδιοφωνίας και στο “Τ” της τηλεόρασης προστίθεται και το “Ι” του Ιντερνετ. Το νέο νομικό πρόσωπο θα είναι Ιδιωτικού Δικαίου και η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ορίζεται ως: «δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το κράτος».

Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, με αρχικό (κεφάλαιο) αυτό που θα προκύψει από την απογραφή και την αποτίμηση των περιουσιασικών στοιχείων της ΕΡΤ.  Τα έσοδά της θα προέρχονται και από το ανταποδοτικό τέλος (μέσω ΔΕΗ) χωρίς να ορίζεται σαφώς το ποσό.  Θα εποπτεύεται από επταμελές Εποπτικό Συμβούλιο (των οποίων τα μέλη θα έχουν (9ετή θητεία) το οποίο θα διασφαλίζει την ανεξαρτηρία της ΝΕΡΙΤ.

ΣΧετικά με τους εργαζόμενους θα εξακολουθούν να εργάζονται έμμισθοι και συμβασιούχοι χωρίς να ξεκαθαρίζεται η αναλογία, με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου,

Επιπλεόν από το νομοσχέδιο προκύπτει ότι θα παραμείνουν οι λεγόμενες «ειδικές θέσεις» καθώς αναφέρεται ότι «με πρόταση του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας θα ανατίθεται απευθείας η εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, σε λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες».

Διευκρινίζεται ότι το νομοσχέδιο δεν ορίζει χρόνο επαναλειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Διαβάστε το νομοσχέδιο εδώ

Tags