19 Νοέμβριος 2014, 11:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 19 Νοέμβριος 2014, 11:44

Ιθαγένεια μετά τα 18 στα παιδιά νόμιμων μεταναστών

  • Ιθαγένεια μετά τα 18 στα παιδιά νόμιμων μεταναστών

Με τη συμπλήρωση των 18 (επίσημη ενηλικίωση) θα αποκτούν οι μετανάστες δεύτερης γενιάς το δικαίωμα να αιτηθούν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Η πρόβλεψη αυτή δεν αφορά τα παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Για τα παιδιά αυτά δεν έχει ξεκαθαριστεί το τι θα συμβεί και αυτό θα το αναλάβει σχετική Επιτροπή Κώδικα Ιθαγένειας. 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που έχει σταλεί στα συναρμόδια υπουργεία, οι μετανάστες δεύτερης γενιάς θα αποκτούν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για ιθαγένεια εφ´ όσον έχουν ολοκληρώσει σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα γυμνάσιο, λύκειο, ΤΕΙ ή ΑΕΙ.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέτει την αίτηση με τη συμπλήρωση των 16 ετών και θα λαμβάνει την ιθαγένεια με τη συμπλήρωση των 18 ετών.

Το νομοσχέδιο αναμενόταν να κατατεθεί ήδη από τον Φεβρουάριο του 2013, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νομού Ραγκούση του 2010. Η διαφορά του νόμου Ραγκούση με τον νόμο που πρόκειται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή είναι η εισαγωγή της παραμέτρου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι στο νόμο Ραγκούση υπήρχε η πρόβλεψη απόκτησης ιθαγένειας για όσα παιδιά μεταναστών γεννιούνται στην Ελλάδα.