7 Ιούνιος 2013, 11:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 6 Οκτώβριος 2014, 12:18

Τουρκικές μαρτυρίες για την εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου

  • Τουρκικές μαρτυρίες για την εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου

Μπορεί οι Τούρκοι να προσπαθούν να μας πείσουν, ότι εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου και γενοκτονία δεν υπήρξε, τους διαψεύδουν όμως οι μαρτυρίες Τούρκων αξιωματούχων και δημοσιογράφων, όπου ομολογούν και παραδέχονται, τα φρικώδη εγκλήματα κατά των Ελλήνων του Πόντου.

Όπως αναφέρεται στην Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού ελληνισμού, ο γερουσιαστής Σαμάτ Φετίτ πασάς (πρώην μέγας βεζίρης) αποκαλύπτει τα εξής στη συνεδρίαση της τουρκικής γερουσίας, στις 22 Οκτωβρίου 1918:

"Η εκμηδένισις των χριστιανικών πληθυσμών ήτο ασύγνωστον έγκλημα αποδοτέον εις το κομιτάτον Ένωσις - Πρόοδος και ήτο έγκλημα διαπραχθέν άνευ ουδενός λόγου. Οι πληθυσμοί εξηναγκάσθησαν να απέλθωσιν υπό την απειλήν και την βίαν και ανοικτιρμόνως εξωλοθρεύθησαν... Ο ολικός αριθμός των Οθωμανών υπηκόων των απελαθέντων κατά τοιούτον τρόπον ανέρχεται εις 550.000 ψυχάς, φοβούμαι δε ότι ο αριθμός ούτος είναι κατώτερος του πραγματικού"

Η Χαλιδέ Εδίπ Χανέμ, από τις διαπρεπέστερες δημοσιογράφους στην Τουρκία, γράφει στην εφημερίδα "Βακίτ" 22 Οκτωβρίου 1918:

"Απεδιώξαμεν τους Έλληνας υπηκόους μας και παν επράξαμεν δια να τους εκριζώσομεν, καθώς και τους Αρμενίους και επί τω σκοπώ τούτω μετεχειρίσθημεν μεθόδους παρομοιαζούσας προς τας του Μεσαίωνος... Η θεωρία του εξαναγκαστικού εξισλαμισμού εγένετεο παραιτία εγκληματικής τραγωδίας εις χείρας ληστών και δολοφόνων. Διοικηταί, νομάρχαι, υπάλληλοι, εξουσιοδοτηθέντες, δι' απολύτου εξουσίας του Κομιτάτου, επέρριψαν επί των ώμων αθώου τουρκικού στοιχείου ολόκληρον το βάρος των ακατονομάστων κακουργημάτων".

Η τουρκική εφημερίδα "Ακάμ" έγραψε τα εξής:

"Η οθωμανική κυβέρνησις διέπραξε τα ακατονόμαστα ταύτα εγκλήματα και τούτου ένεκα η κυβένησις υπέχει άπασαν την ευθύνην..."

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr