27 Μάιος 2013, 17:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:35

Επιδότηση του ΟΑΕΔ για το 2013 σε άνεργες γυναίκες

  • Επιδότηση του ΟΑΕΔ για το 2013 σε άνεργες γυναίκες

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για το 2013,  με επιδότηση σε άνεργες γυναίκες για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε επιδοτούμενο πρόγραμμα για άνεργες γυναίκες ηλικίας 22-64 ετών.

Το “Επιχειρηματικότητα Άνεργων Γυναικών ηλικίας 22-64″, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στόχος του είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία.

Το πρόγραμμα θα διαθέσει 96 εκατ. ευρώ με στόχο την δημιουργία 4.000 θέσεων απασχόλησης, μπορούν να μετέχουν γυναίκες μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Είναι μοιρασμένο στις 13 περιφέρειες της χώρας και διαφαίνεται ότι προσβλέπει στην τυποποίηση και προώθηση βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων και όχι μόνο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.oaed.gr, όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις υπαγωγής. Οδηγίες δίνονται και τηλεφωνικά 08:00-14:00, στα τηλέφωνα 210 9989 014, 210 9989 016 και 210 9989 017.