12 Νοέμβριος 2014, 09:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 12 Νοέμβριος 2014, 09:37

Η προεδρία της Ελλάδας στον ΟΟΣΕΠ

  • Μαθήματα ποντιακών στην Παλαιοκώμη Σερρών

«Η Ελλάδα επιδιώκει να στηρίξει και να ενισχύσει την οικοδόμηση της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου.» Αυτό τόνισε ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Μιχάλης Σπινέλλης, μιλώντας στο πλαίσιο της 69ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τη συνεργασία μεταξύ του ΟΗΕ και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΟΣΕΠ), στον οποίο η Ελλάδα είναι προεδρεύουσα χώρα έως την 31η Δεκεμβρίου.

Εκ μέρους των κρατών-μελών του ΟΟΣΕΠ, ο Μ. Σπινέλλης αναφέρθηκε στο σχέδιο ψηφίσματος για τη «Συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου», υπογραμμίζοντας την «πολύτιμη υποστήριξη» και το «θετικό πνεύμα» από όλες τις χώρες για τη συνυποστήριξή τους προς το ψήφισμα.

Ενίσχυση της συνεργασίας με έργα

Ο πρέσβης τόνισε ότι η ελληνική προεδρία του ΟΟΣΕΠ επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τις δυνατότητες στήριξης της οικοδόμησης οικονομικής συνεργασίας και με άλλους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την εμφάνιση του οργανισμού ως το «κατάλληλο φόρουμ» για τη συνεργασία, μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων έργων στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως υπογράμμισε, ο ΟΟΣΕΠ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να ενισχύσει τη συνεργασία του με τα Ηνωμένα Έθνη και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε τομείς εργασίας και κοινού ενδιαφέροντος για τους δύο οργανισμούς.

Ο πρέσβης εξέφρασε την ελπίδα ότι το φετινό ψήφισμα θα «ενισχύσει περαιτέρω» τη σχέση και τη συνεργασία ΟΗΕ-ΟΟΣΕΠ, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση τόσο των αρχών και των στόχων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των σκοπών και των στόχων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.