10 Νοέμβριος 2014, 21:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Νοέμβριος 2014, 09:32

Έκθεση-σοκ της Κομισιόν για το δημογραφικό μας!

  • Έκθεση-σοκ της Κομισιόν για το δημογραφικό μας!

Η Ελλάς θνήσκουσα και γηράσκουσα. Αυτό δείχνει έκθεση σοκ της Κομισιόν που επιβεβαιώνει την μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά 2,5% το 2060 σε σχέση με το 2013.

Μια μείωση που θα αρχίσει να φαίνεται περισσότερο από το 2020 και μετά και η οποία σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε 10.700.000 πολίτες, αντί για 11.000.000 πολίτες που ήταν σήμερα.

Το μερίδιο του ηλικιωμένου πληθυσμού (55 – 64 ετών), θα παρουσιάσει αύξηση, από το 18,5% που ήταν το 2013, στο 19,1% το 2015, για να ανέλθει στο 20,2% το 2060. Αντίθετα, τα άτομα που είναι ηλικίας από 25 – 54 ετών, θα παρουσιάσουν μείωση, από το 42,6% που ήταν το 2013, στο 33,3% το 2060.

Επίσης από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ότι  υπάρχει μείωση του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας που στις παραγωγικές ηλικίες (15 – 64 ετών) εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 54,2% το 2060 από 65,1% που είναι σήμερα.

Σε απόλυτους αριθμούς, υπολογίζεται ότι το εργατικό δυναμικό της παραπάνω ηλικιακής ομάδας  από 7.190.000 που είναι το 2013, θα υποχωρήσει το 2015 στα 7.085.000 άτομα, ενώ έως το 2060 η πρόβλεψη που γίνεται είναι ότι θα φτάσει στα 4.639.000 άτομα, μόλις.

Ουσιαστικά, θα υπάρξει μια απώλεια 2.551.000 ατόμων που θεωρητικά, είναι ικανά για να εργαστούν και να τροφοδοτήσουν το ασφαλιστικό σύστημα!