10 Νοέμβριος 2014, 10:38 - Τελευταία Ενημέρωση: 10 Νοέμβριος 2014, 10:38

Δείτε την εγκύκλιο για τις 100 δόσεις προς τα Ταμεία

  • Δείτε την εγκύκλιο για τις 100 δόσεις προς τα Ταμεία

Δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στη «Διαύγεια» η εγκύκλιος βάσει της οποίας θα γίνει η ρύθμιση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 100 δόσεις.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο που υπογράφει
ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, η υποβολή
των αιτήσεων θα γίνει είτε στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, είτε στα κατά τόπους υποκαταστήματα των ασφαλιστικών ταμείων.

Ο οφειλέτης θα διαλέγει τον αριθμό των δόσεων που επιθυμεί (από 0 έως 100 αν έχει οφειλές έως 15.000 ευρώ, και έως 72 δόσεις αν έχει οφειλές πάνω από 15.000 ευρώ). Μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με συνολικά χρέη μόνο προς τα ασφαλιστικά ταμεία έως 1.000.000 ευρώ.

Η κάθε δόση θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι τις 21 του εκάστοτε μήνα. Οι οφειλέτες θα έχουν δεύτερη ευκαιρία υπαγωγής στη ρύθμιση αν την χάσουν για λόγους ανωτέρας βίας. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να συμβεί για το πρώτο εξάμηνο από την ένταξη. Στους πρώτους έξι μήνες, προβλέπεται ότι όλες οι δόσεις αλλά και το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεων θα πρέπει να πληρώνονται κανονικά.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.