6 Νοέμβριος 2014, 18:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 6 Νοέμβριος 2014, 18:29

Συνήγορος του Πολίτη: Να επεκταθεί το σύμφωνο συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια

  • Συνήγορος του Πολίτη: Να επεκταθεί το σύμφωνο συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια
    Φωτογραφία: αρχείο ΕPA

Πέρασε ήδη ένας χρόνος από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Συνήγορος του Πολίτη έρχεται να… θυμίσει στην ελληνική πολιτεία ότι οφείλει να επεκτείνει άμεσα το σύμφωνο συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή.

Ο Συνήγορος υπογραμμίζει ότι η μη συμμόρφωση µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εκθέτει τη χώρα διεθνώς και δεν συνάδει µε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.

Σημειώνει επίσης ότι η εξασφάλιση ισονομίας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας.

 «Η καθυστέρηση εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση δεν δημιουργεί µόνο προβλήματα στους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά επιτείνει τη σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, συντηρώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις καθώς και συμπεριφορές απαξίωσης και περιθωριοποίησης», καταλήγει.