19 Μάιος 2013, 17:13 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:38

Πανελλαδικές 2013: Φυσική, Μαθηματικά, Ιστορία, Βιολογία, θέματα SOS

  • Μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων στο Λύκειο ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας

Πανελλαδικών 2013 συνέχεια αύριο Δευτέρα 20 Μαϊου και οι ψηφίους του ημερήσιου λυκείου, ενώ οι εξετάσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 20 Μαΐου με την εξέταση στα μαθήματα Γενικής Παιδείας Βιολογία, Φυσική, Μαθηματικά και Ιστορία.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκίνησαν, όπως πάντα, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η έκθεση.Το κείμενο που δόθηκε στους υποψηφίους για ευσύνοπτη μετασχηματιστική απόδοση ήταν λεκτικά απλό, αλλά νοηματικά απαιτητικό, καθώς πραγματευόταν τις πολυπαραγοντικές σχέσεις του ανθρώπου με το φυσικό χώρο.
Οι δοθείσες ασκήσεις ήταν κατανοητές, ανάλογες των δυνατοτήτων των υποψηφίων και δεν άφηναν περιθώρια υποκειμενικών παρερμηνειών.

Το επικοινωνιακό πλαίσιο της παραγωγής λόγου ήταν άρθρο και μαθητές με επίγνωση της συνδιακύμανσης κοινωνικών συνθηκών - γλωσσικών μεταβλητών δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα.

Τα ζητούμενα αφορούσαν το πολυσυζητημένο θέμα της Οικολογίας που μπορεί κάθε υποψήφιος αξιοποιώντας τα εμπειρικά του αποθέματα και το γνωστικό του υπόβαθρο να προσεγγίσει με επιτυχία.

Δείτε προτεινόμενα θέματα στην Βιολογία, στη Φυσική, στα Μαθηματικά και την Ιστορία εδώ