19 Μάιος 2013, 08:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:38

Κυριακή των Μυροφόρων

  • Κυριακή των Μυροφόρων

Η Κυριακή των Μυροφόρων εορτάζεται 14 ημέρες μετά το Πάσχα.

Μυροφόρες ήταν οι γυναίκες που ακολουθούσαν το Κύριο μαζί με τη Μητέρα του, έμειναν μαζί της κατά την ώρα του σωτηριώδους πάθους και φρόντισαν να αλείψουν με μύρα το σώμα του Κυρίου.

Όταν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ζήτησαν κι' έλαβαν από το Πιλάτο το δεσποτικό σώμα, το κατέβασαν από το σταυρό, το περιέβαλαν σε σινδόνια μαζί με εκλεκτά αρώματα, το τοποθέτησαν σε λαξευτό μνημείο κι' έβαλαν μεγάλη πέτρα πάνω στη θύρα του μνημείου.

Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία Ιωσή εθεώρουν που τίθεται. Και διαγενομένου του σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν» (Μάρκ. ιε’47, ιστ’ 1).

Πρώτη Μυροφόρος, η Θεοτόκος. Πρόκειται για την άλλη Μα­ρία, η Μαρία του Ιακώβου, παι­διών του Ιωσήφ του Μνήστορος, των οποίων αποκαλείται μητέρα. Η Μαρία η Μαγδαληνή, από την οποία, κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ο Κύριος εξέβαλε επτά δαιμόνια και στην οποία εμφανί­σθηκε ξεχωριστά την ίδια την ήμερα της Αναστάσεως.

Η Σαλώμη ήταν κόρη του Ιωσήφ του Μνήστορος. Η Ιωάννα, η γυ­νή του Χουζά, πού ήταν επίτροπος της οικίας του βασιλέως Ήρώδου. Μάρθα και Μαρία, οι αδελφές του Λαζάρου Μα­ρία η του Κλωπά, και Σωσάννα.

Η μνήμη κάθε μιας από τις άγιες Μυ­ροφόρες τιμάται χωριστά, όμως επειδή πρώτες αυτές είδαν τον Κύριο εκ νεκρών αναστάντα και κατά πολύ συνέβαλαν στην διακήρυξη της Αναστάσε­ως, οι άγιοι Πατέρες έταξαν να τιμάται ή μνήμη όλων μαζί την Κυριακή μετά του Θωμά. 

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr