3 Νοέμβριος 2014, 13:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 3 Νοέμβριος 2014, 13:38

«Κόκκινα» στεγαστικά δάνεια: Τι μελετά η κυβέρνηση

  • «Κόκκινα» στεγαστικά δάνεια: Τι μελετά η κυβέρνηση

Μέσω του διαχωρισμού των δανείων, στο τμήμα της τρέχουσας εμπορικής αξίας και στο τμήμα της υπερβάλλουσας εμπορικής αξίας, επιδιώκει το υπουργείο Ανάπτυξης να διευθετήσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων.

Όπως ανακοίνωσε το πρωί ο απερχόμενος υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο κατά το οποίο οι υπερήμεροι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων θα μπορούν να αποπληρώνουν κανονικά το τμήμα του δανείου τους που αφορά την τρέχουσα εμπορική αξία, ενώ η αποπληρωμή τής υπερβάλλουσας εμπορικής αξίας θα μετατίθεται στο μέλλον.

Μετάθεση τμήματος του χρέους στο μέλλον

Με βάση το σχεδιασμό που έχει ήδη κάνει το ΥπΑν για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια αξίας άνω των 27 δισ. ευρώ που σήμερα δεν αποπληρώνονται, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να «σπάσουν» σε δύο τμήματα, ανάλογα με την τρέχουσα αξία των ακινήτων και την αξία που είχαν όταν αυτά αγοράστηκαν και δόθηκε το δάνειο.

Οι λύσεις που εξετάζονται είναι δύο: Είτε να γίνει νέα εκτίμηση της αξίας του στεγαστικού δανείου, είτε να γίνει a priori «κούρεμα» 30% στα στεγαστικά δάνεια για να αρχίσουν να αποπληρώνονται.

Νέα συμφωνία με την τράπεζα μετά από 10-15 έτη

Ένα τμήμα –περίπου 30% του σημερινού δανείου– θα μεταφερθεί στο μέλλον, ώστε να αντιμετωπιστεί μετά από 10-15 χρόνια, και το υπόλοιπο τμήμα που αντιστοιχεί στην τρέχουσα αξία του ακινήτου να συνεχίσει να αποπληρώνεται με τους σημερινούς όρους. Το τμήμα του δανείου που θα μεταφερθεί για αποπληρωμή ή οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση (π.χ. διαγραφή) στο μέλλον δεν θα βαρύνεται από τόκους, ενώ το πιστωτικό ίδρυμα θα σχηματίζει ειδική απαίτηση γι’ αυτό. Ήδη, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, έχουν υπάρξει άτυπες συναντήσεις με δύο συστημικές τράπεζες για το θέμα.