17 Μάιος 2013, 17:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 16 Δεκέμβριος 2015, 13:56

Η Ελληνική Βουλή οφείλει να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Ασσυρίων

  • Η Ελληνική Βουλή οφείλει να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Ασσυρίων

Επίσημο ψήφισμα του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών ζητά από την Ελληνική Βουλή να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Ασσυρίων. Ακολουθεί το ψήφισμα:

Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών, που συνήλθε το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 στη Θεσσαλονίκη, ψηφίζει ομόφωνα τα εξής:

  • Υποστηρίζει τον αγώνα των Ασσυρίων, ενός πανάρχαιου λαού, για την αναγνώριση της Γενοκτονίας του από το Νεοτουρκικό και Κεμαλικό καθεστώς στις αρχές του 20ου αιώνα.
  • Θεωρεί ότι η Γενοκτονία των Ασσυρίων αποτελεί ιστορική πραγματικότητα, επιστημονικά θεμελιωμένη και αναγνωρισμένη από κοινοβούλια και επιστημονικούς οργανισμούς.
  • Καλεί το ελληνικό κοινοβούλιο να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Ασσυρίων από το Νεοτουρκικό και Κεμαλικό καθεστώς, όπως έπραξε με τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (1994) και των Αρμενίων (1996).
  • Ζητά από το τουρκικό κράτος, ως διάδοχο κράτος, να αναγνωρίσει τις Γενοκτονίες που διέπραξε κατά τις αρχές του 20ού αιώνα εναντίον των τριών χριστιανικών λαών της Ανατολής, Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, όπως ήδη προτείνουν αρκετοί Τούρκοι ακαδημαϊκοί και διανοούμενοι. Θεωρεί ότι η αναγνώριση αυτή όχι μόνο θα λυτρώσει την τουρκική κοινωνία και ιδιαίτερα τη νέα γενιά της, που μολύνεται από το άγος της Γενοκτονίας αυτοχθόνων λαών, που έζησαν στην Ανατολία για αιώνες, αλλά ακόμη ότι θα εμπεδώσει ένα κλίμα ειρήνης, δημοκρατίας και δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς της περιοχής.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ
Σπανίδης Αλέκος

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                 
Δρ Παυλίδης Αντώνης                 

Η Γενική Γραμματέας
Δρ Χαριτίδου Γεωργία