31 Οκτώβριος 2014, 08:53 - Τελευταία Ενημέρωση: 31 Οκτώβριος 2014, 08:58

Μαθήματα ποντιακής διαλέκτου στον Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης

  • Μαθήματα ποντιακής διαλέκτου στο Αγρίνιο - Άρχισαν οι αιτήσεις

Μαθήματα ποντιακής διαλέκτου εισάγει ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Σ.Π.Α.).

Τα μαθήματα θα έχουν διάρκεια 150 ώρες και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Διεύθυνση: Πλάτωνος 22 & Βουλγαροκτόνου  (Ωδείο) 17:00-20:00 καθώς και στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 10:00-13:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 61 45 148  - 210 61 45 151 (πρωινές ώρες) και 210 61 48 367 (απογευματινές ώρες)