10 Μάιος 2013, 08:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:41

Η Θεσσαλονίκη κοντά στους άπορους

  • Διήμερη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών

Δωρεάν μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων καθώς και συμβουλευτική παρέχουν μέχρι τις 16 Μαΐου (6.45-9.30 μ.μ.) στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου - «ΜΑΖΙ Με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα» τα μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) - Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου «ΜΑΖΙ- Με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα»:
1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητος
2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει αυτή
3. κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ- εάν υπάρχει
4. τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης και το έντυπο Ε9. Αν δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή δήλωσης, Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την εφορία, όπου να βεβαιώνεται το παραπάνω.
Το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 5.000€ το χρόνο (ακαθάριστο)
5. Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ για εξακρίβωση τς διεύθυνσης κατοικίας
6. Βιβλιάριο Πρόνοιας
7. Έκθεση υγειονομικής επιτροπής ή άλλη δημόσιου φορέα- εάν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα.

Πηγή: zougla.gr