6 Μάιος 2013, 11:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:41

Ριζικές αλλαγές στο Δημόσιο. Απολύσεις με υπουργική απόφαση!

  • Λίστα με 2.000 "διαθέσιμους" δημοσίους υπαλλήλους

Το Δημόσιο αλλάζει ριζικά πλέον καθώς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης  ετοιμάζει ριζικές αλλαγές οι οποίες έχουν συμφωνηθεί ήδη με την τρόικα.

Εργαλείο για τις ριζικές ανατροπές στο Δημόσιο, οι οποίες θα αποτυπωθούν στο τέταρτο μνημόνιο, αποτελεί το νέο είδος συμβάσεων που προωθούνται με τη εφαρμογή του σχεδίου κινητικότητας - διαθεσιμότητας των 25.000 υπαλλήλων μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 και των 15.000 απολύσεων μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.
Το υπόβαθρο για όλες αυτές τις ανατροπές διαμορφώνεται με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναδιάρθρωση του Δημοσίου.

Σε αυτό προβλέπονται μεταξύ άλλων, μειωμένο προσωπικό στα υπουργεία και επιλογή υπαλλήλων με συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης μείωση των τμημάτων κατά 40-45% και κατάργηση 2.000 οργανικών θέσεων από 20 φορείς που κλείνουν. Θα γίνεια ξιολόγηση βάσει προσόντων και όσοι κριθούν πλεονάζοντες θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Αλλαγές θα υπάρξουν και στο σύστημα προαγωγών καθώς "κουρεύεται" η επετηρίδα. Επιπλέον αλλάζει και ο τρόπος επιλογής των γενικών διευθυντών. Διατηρείται η μοριοδότηαση αλλά σε περίπτωση ισοβαθμίας την τελική απόφαση θα λαμβάνει ο εκάστοτε υπουργός.

Τι αλλάζει στο εξής στο Δημόσιο, σύμφωνα με την εφημερίδα "Real News",

- Παύουν να υφίστανται οι οργανικές θέσεις με τη διαδικασία της κατάργησης οργανισμών και της συγχώνευσης φορέων του δημοσίου

- Αλλάζουν οι συμβάσεις εργασίας τόσο για τους νεοπροσληφθέντες όσο και για τους μετακινούμενους ή αυτούς που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Από δημοσίου διακίου γίνονται ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μποροιύν να απολύονται με απλή υπουργική απόφαση

- Για τους νέους υπαλλήλους θα προβλέπεται δοκιμαστική περίοδος 24 μηνών. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα γίεται αξιολόγηση από ειδικές επιτροπές και θα κρίνεται αν μπορούν να υπογράψουν συμβάσεις απασχόλησης με το Δημόσιο.

Πηγή: madata.gr